Regulamin forum 6PHGXqiC_o

Ketterdam
konto specjalne
Ketterdam
Pochodzenie : Kerch
Stanowisko : szef szefów
https://kerch.forumpolish.com

Regulamin forum

02.04.20 15:42

Regulamin forum


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rejestracja na forum Kerch jest równoznaczna z zaakceptowaniem poniższego regulaminu. Nieznajomość jego treści nie zwalnia z przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

2. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w regulaminie, jak również zobowiązuje się do każdorazowego informowania graczy, gdy takowe nastąpią.

3. W razie wszelkich sporów czy niepewności należy kontaktować się bezpośrednio z administracją forum Kerch. Jednocześnie informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za wypowiedzi osób, które do grona administracyjnego nie należą.

4. Konflikty i spory niedotyczące forum należy rozstrzygać drogą prywatną. Wszelkie próby wywlekania ich na ogólnodostępnym czacie będą karane ostrzeżeniami.

5. Trzecie, ostatnie ostrzeżenie, równoznaczne jest z nałożeniem trwałego bana na wszystkie konta karanego gracza.

6. Treści publikowane przez graczy na forum Kerch stają się jego częścią, nie mogą zatem zostać usunięte nawet na wyraźną prośbę gracza, który jest ich autorem.

7. Forum zostało oparte na twórczości Leigh Bardugo i jej uniwersum griszów. Wszystkie opisy zostały stworzone przez administrację forum Kerch na podstawie książek wyżej wspomnianej autorki oraz własnej wyobraźni tam, gdzie zabrakło odpowiednich informacji. Znajomość tekstu źródłowego nie jest niezbędna do tego, by grać na forum.

8. Fabuła forum toczy się na kilka lat przed wydarzeniami przedstawionymi zarówno w serialu jak i książkowej serii.

9. Na forum zabrania się tworzenia postaci kanonicznych oraz postaci spokrewnionych z nimi. Niedozwolona jest również gra postaciami pochodzącymi z monarchii rządzących innych krajów (Taban, Grimjer, Lantsov).

II TWORZENIE POSTACI

1. Nazwa użytkownika powinna składać się z imienia i nazwiska postaci, zależnego od miejsca jej pochodzenia, ewentualnie zamieszkania. Więcej informacji na temat doboru odpowiedniego miana dla postaci, znajdziecie tutaj.

2. Od momentu rejestracji, każdemu graczowi przysługują dwa tygodnie na napisanie karty postaci. Na bezpośrednią prośbę gracza czas ten można przedłużyć, jednak nie więcej niż o kolejne dwa tygodnie. Jeżeli prośba o przedłużenie nie zostanie wystosowana, po dwóch tygodniach konto zostanie skasowane.

3. Na forum dozwolone jest posiadanie trzech multikont.

a). by założyć multikonto, na każdym poprzednim powinno znajdować się przynajmniej dwadzieścia postów fabularnych.
b). każdemu graczowi przysługuje prawo do posiadania tylko jednej postaci griszy na wszystkie trzy dozwolone multikonta.
c). administracja zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na kolejne multikonto gdy ma podstawy, by sądzić, że aktywność na pozostałych kontach nie jest wystarczająca.
d). niedopuszczalne jest nagminne dezaktywowanie lub uśmiercanie postaci w celu tworzenia kolejnych.
e). postacie dzieci do lat szesnastu nie wliczają się do żadnych limitów, są bowiem rozumiane jako postacie drugoplanowe.

4. Każdy gracz decydujący się na postać griszy, ma możliwość rzutu kością w tym temacie. Nie jest to obowiązkowe.

5. Po ukończeniu karty postaci, napisanej według ogólnodostępnego wzoru, należy podbić ją kolejnym postem.

6. Administracja ma 72h na podjęcie sprawdzania karty. Ewentualne poprawki zostaną przesłane drogą prywatnej wiadomości. Przed przystąpieniem do pisania historii, warto skonsultować swój pomysł z administracją, zwłaszcza jeżeli to pierwsza przygoda gracza z grą typu PBF. To z pewnością ograniczy późniejszą ilość poprawek, którą, tak czy inaczej, nie należy się zrażać.

7. Otrzymanie koloru grupy jest równoznaczne z akceptacją karty postaci, nawet jeżeli nie pojawiła się pod nią jeszcze stosowna adnotacja. Sam kolor upoważnia do rozpoczęcia rozgrywki i obowiązkowego założenia tematu dla postaci w dziale bagaż podręczny.

8. Po upływie miesiąca od ostatniego posta fabularnego, bez wcześniejszego zgłoszenia nieobecności, konto zostaje zdezaktywowane. By odzyskać kolor, należy rozegrać przynajmniej jeden, pełny wątek fabularny i zgłosić się w zamówieniach. Dezaktywacja konta może nastąpić również na życzenie gracza.

9. Dozwolona jest jedna darmowa zmiana wizerunku, którą należy zgłosić administracji. Wygląd nowej twarzy nie może znacząco odbiegać od pierwowzoru. Możliwość kolejnej zmiany figuruje do wykupienia w targowisku MG, do zdobycia za punkty fabularne.

III ROZGRYWKA

1. Na forum obowiązuje multilokacja. Należy jednak pamiętać, że wątki, w których występuje zagrożenie zdrowia i życia postaci, muszą być chronologicznie ostatnie. Próby obejścia tego punktu będą karane odejmowaniem symbolicznej kwoty 80 punktów fabularnych.

2. W gestii gracza leży pilnowanie chronologii wątków postaci. W tym celu można skorzystać ze wzoru bagażu podręcznego. Rozgrywki należy planować z rozwagą.

3. Post fabularny powinien liczyć min. 250 słów, co odpowiada mniej więcej wysokości avatara. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania automatycznie naliczających się punktów fabularnych za krótsze posty.  Z reguły tej są zwolnione rozgrywki z MG oraz walki, które wymagają większej dynamiki.

4. Za pełny i zakończony wątek uważa się taki, w którym każdy z piszących opublikował przynajmniej cztery posty fabularne, po co najmniej 250 słów każdy, oraz którego zakończenie zostało zaznaczone poprzez dopisek "z/t" (z tematu).

5. Zabrania się ingerencji graczy w wątki prowadzone przez innych bez ich wyraźnej zgody. Wyjątkiem od tej reguły jest Mistrz Gry - ten może interweniować w dowolnej sytuacji.

6. Należy pamiętać, że wiedza gracza nie jest wiedzą postaci. Operowanie faktami, których postać nie miała realnej szansy pozyskać fabularnie, będzie przez administrację zaznaczane w postach gracza kolorem do poprawy.

7. Temat zostaje uznany za zwolniony i gotowy do przejęcia, gdy:

a). prowadzony tam wątek został zakończony poprzez dopisek "z/t" (z tematu).
b). od ostatniego posta minął przynajmniej miesiąc.
c). gracze prowadzący tam wątek wyrazili zgodę na podzielenie się tematem.

8. W postach fabularnych zabrania się używania się emotikonów oraz kolorów niestandardowych. Myśli postaci oznaczamy kursywą, wypowiedzi - pogrubieniem. Posty powinny być napisane z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny, interpunkcji oraz ortografii, w pierwszej lub trzeciej osobie.

9. Zabronione jest przeprowadzanie ataku na postać innego gracza i opuszczanie tematu w tym samym poście. Zawsze należy pozostawić drugiemu graczowi pole do reakcji na działania postaci.

10. Postacie mogą angażować się w dowolne wątki i fabuły, gracza ogranicza jedynie wyobraźnia. Każda fabularna akcja ma jednak swoje konsekwencje, a postacie nie są nieśmiertelne.

IV AVATARY

1. Rozmiar avatarów to 200x320. W razie wszelkich problemów z przycinaniem grafik wystarczy zwrócić się o pomoc do dowolnego członka administracji.

2. Avatary powinny przedstawiać osoby realne oraz pasować do klimatu forum. Przykładowe wizerunki odnajdziecie tutaj (uwaga, tablica nie jest aktualizowana o zajęte wizerunki, i tak należy sprawdzić w spisie rezerwacji, czy dana twarz jest wolna!). Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia grafik, które będą odbiegały od ogólnie przyjętych na forum norm (np. wytatuowany od stóp do głów członek rodziny kupieckiej, postać w okularach przeciwsłonecznych, z zegarkiem elektronicznym na nadgarstku, czy w stroju kąpielowym). Usuwane będą też grafiki niezgodne z ogólnie przyjętymi normami prawnymi (przedstawiające wulgarną nagość, nawiązujące do tematów kontrowersyjnych czy obrażających uczucia religijne).

3. Wizerunek musi odzwierciedlać pochodzenie postaci. Więcej na temat tego, jak powinni wyglądać mieszkańcy poszczególnych krajów, przeczytacie tutaj.

V MISTRZ GRY

1. Mistrz Gry może wtrącić się w każdy rozgrywany wątek, bez względu na to, czy gracz wyraził na to zgodę, czy też nie. Nie można wówczas zignorować napisanych przez MG postów i należy bezwzględnie odnosić się do nakreślonych w nich wydarzeń.

2. Wątki z Mistrzem Gry są opatrzone limitem czasu na odpis, mogą to być 24, 48 lub 72h w zależności od ustaleń z graczami. Zignorowanie limitu czasu bez uprzedzenia więcej niż trzy razy, skutkuje wyrzuceniem gracza z sesji z MG.

3. Sesje z  MG wyłączone są z reguły o długości postów. Dla zachowania dynamiki mogą być krótsze niż regulaminowe 250 słów.

4. MG nie będzie się angażować w wątki, w których nie ma przesłanki do ingerencji, tj. dana sesja może być rozegrana przez innego gracza z konta Universal Person.

5. Wszelkie uwagi odnośnie prowadzonej sesji, wyłapane błędy lub skargi należy kierować w prywatnych wiadomościach bezpośrednio na konto o nazwie Mistrz Gry.

6. To czy wydarzenie prowadzone przez Mistrza Gry jest opatrzone znamieniem zagrożenia zdrowia i życia postaci, będzie ogłaszane na początku każdej sesji. Należy się do tego bezwzględnie ustosunkować.

[ruletka]

Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach